Main MRPT website > C++ reference for MRPT 1.5.5
mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod Member List

This is the complete list of members for mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod, including all inherited members.

_GetBaseClass()mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodprotectedstatic
CAbstractHolonomicReactiveMethod(const std::string &defaultCfgSectionName)mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
classCAbstractHolonomicReactiveMethodmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodstatic
classCObjectmrpt::utils::CObjectstatic
classCSerializablemrpt::utils::CSerializablestatic
clone() constmrpt::utils::CObjectinline
ConstPtr typedefmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
Create(const std::string &className) MRPT_NO_THROWSmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodstatic
duplicate() const =0mrpt::utils::CObjectpure virtual
duplicateGetSmartPtr() constmrpt::utils::CObjectinline
enableApproachTargetSlowDown(bool enable)mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodinline
getAssociatedPTG() constmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
getConfigFileSectionName() constmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
GetRuntimeClass() constmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodvirtual
getTargetApproachSlowDownDistance() const =0mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodpure virtual
initialize(const mrpt::utils::CConfigFileBase &c)=0mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodpure virtual
m_associatedPTGmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodprotected
m_cfgSectionNamemrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodprivate
m_enableApproachTargetSlowDownmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodprotected
mrpt::utils::CStream classmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodfriend
navigate(const NavInput &ni, NavOutput &no)=0mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodpure virtual
Ptr typedefmrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
readFromStream(mrpt::utils::CStream &in, int version)=0mrpt::utils::CSerializableprotectedpure virtual
saveConfigFile(mrpt::utils::CConfigFileBase &c) const =0mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodpure virtual
setAssociatedPTG(mrpt::nav::CParameterizedTrajectoryGenerator *ptg)mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
setConfigFileSectionName(const std::string &sectName)mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethod
setTargetApproachSlowDownDistance(const double dist)=0mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodpure virtual
writeToMatlab() constmrpt::utils::CSerializableinlinevirtual
writeToStream(mrpt::utils::CStream &out, int *getVersion) const =0mrpt::utils::CSerializableprotectedpure virtual
~CAbstractHolonomicReactiveMethod()mrpt::nav::CAbstractHolonomicReactiveMethodvirtual
~CObject()mrpt::utils::CObjectinlinevirtual
~CSerializable()mrpt::utils::CSerializableinlinevirtualPage generated by Doxygen 1.8.14 for MRPT 1.5.5 Git: e06b63dbf Fri Dec 1 14:41:11 2017 +0100 at lun oct 28 01:31:35 CET 2019