Main MRPT website > C++ reference for MRPT 1.9.9
List of all members | Public Attributes
XML Struct Reference

Detailed Description

Definition at line 780 of file xmlParser.cpp.

Public Attributes

XMLCSTR lpXML
 
XMLCSTR lpszText
 
int nIndex
 
int nIndexMissigEndTag
 
enum XMLError error
 
XMLCSTR lpEndTag
 
int cbEndTag
 
XMLCSTR lpNewElement
 
int cbNewElement
 
int nFirst
 

Member Data Documentation

◆ cbEndTag

int XML::cbEndTag

Definition at line 787 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::ParseXMLElement().

◆ cbNewElement

int XML::cbNewElement

Definition at line 789 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::ParseXMLElement().

◆ error

enum XMLError XML::error

◆ lpEndTag

XMLCSTR XML::lpEndTag

Definition at line 786 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::ParseXMLElement().

◆ lpNewElement

XMLCSTR XML::lpNewElement

Definition at line 788 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::ParseXMLElement().

◆ lpszText

XMLCSTR XML::lpszText

Definition at line 783 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::maybeAddTxT(), and XMLNode::ParseXMLElement().

◆ lpXML

XMLCSTR XML::lpXML

◆ nFirst

int XML::nFirst

Definition at line 790 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::ParseXMLElement().

◆ nIndex

int XML::nIndex

◆ nIndexMissigEndTag

int XML::nIndexMissigEndTag

Definition at line 784 of file xmlParser.cpp.

Referenced by XMLNode::parseString(), and XMLNode::ParseXMLElement().
Page generated by Doxygen 1.8.14 for MRPT 1.9.9 Git: ad3a9d8ae Tue May 1 23:10:22 2018 -0700 at lun oct 28 00:14:14 CET 2019