MRPT  1.9.9
mrpt::poses::FrameTransformer< DIM >::TF_TreeEdge Struct Reference

Detailed Description

template<int DIM>
struct mrpt::poses::FrameTransformer< DIM >::TF_TreeEdge

Definition at line 130 of file FrameTransformer.h.

#include <mrpt/poses/FrameTransformer.h>

Public Member Functions

 TF_TreeEdge (const typename base_t::pose_t &pose_, const mrpt::system::TTimeStamp &timestamp_)
 
 TF_TreeEdge ()
 

Public Attributes

base_t::pose_t pose
 
mrpt::system::TTimeStamp timestamp
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ TF_TreeEdge() [1/2]

template<int DIM>
mrpt::poses::FrameTransformer< DIM >::TF_TreeEdge::TF_TreeEdge ( const typename base_t::pose_t pose_,
const mrpt::system::TTimeStamp timestamp_ 
)
inline

Definition at line 136 of file FrameTransformer.h.

◆ TF_TreeEdge() [2/2]

template<int DIM>
mrpt::poses::FrameTransformer< DIM >::TF_TreeEdge::TF_TreeEdge ( )
inline

Definition at line 142 of file FrameTransformer.h.

Member Data Documentation

◆ pose

template<int DIM>
base_t::pose_t mrpt::poses::FrameTransformer< DIM >::TF_TreeEdge::pose

Definition at line 133 of file FrameTransformer.h.

◆ timestamp

template<int DIM>
mrpt::system::TTimeStamp mrpt::poses::FrameTransformer< DIM >::TF_TreeEdge::timestamp

Definition at line 134 of file FrameTransformer.h.
Page generated by Doxygen 1.8.14 for MRPT 1.9.9 Git: 7d5e6d718 Fri Aug 24 01:51:28 2018 +0200 at lun nov 2 08:35:50 CET 2020